info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
10. 6. 2010

Delavnica: Lesena nizkoenergijska hiša

Vesna Žegarac Leskovar, Miroslav Premrov
V času, ki ga zaznamujejo specifične razmere na področju klimatskih sprememb, se arhitekturna in gradbena stroka intenzivno usmerjata v iskanje ustreznih ekoloških rešitev in načinov gradnje, s katerimi je moč doseči večjo energetsko varčnost in s tem povezano zmanjšanje okoljskih bremen. Uspešnost pri iskanju novih rešitev pa vsekakor pogojuje združevanje strokovnih znanj, industrije, praktičnih izkušenj in sveže energije, kar smo skušali uresničiti z izvedbo delavnice “Lesena nizkoenergijska hiša”.

Povezovanje arhitekturne, gradbene pa tudi še katere druge stroke je pri tem nujno potrebno, saj celostno izobraženi kadri za potrebe nizkoenergijske gradnje zaradi dejstva, da je problematika aktualna komaj kakšno desetletje, praktično še ne obstajajo. In na tem področju nas v akademski sferi čaka še precej nalog, saj bo potrebno strokovnjake še vzgojiti, kar pa zaradi interdisciplinarnosti problematike še zdaleč ne bo lahko. Na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za gradbeništvo (UM FG) smo si zastavili jasne cilje, saj načrtujemo v naslednjih treh letih iz področja nizkoenergijske gradnje pripraviti akreditacijo II. stopenjskega študijskega programa, ki bi tudi v slovenskem prostoru zagotavljal dovolj veliko število ustrezno izobraženega kadra. Seveda želimo, da bi omenjeni program zagotavljal mednarodno primerljivost z že akreditiranimi podobnimi študijskimi programi v tujini. V ta namen je fakulteta od leta 2009 že vključena v mednarodni program MOVE.

Kot prvi korak v tej smeri je bila na UM FG zamišljena delavnica, ki se je izvajala kot dodatni izbirni del predmeta Lesene konstrukcije v 2. letniku I. stopenjskega študijskega programa Arhitektura pod okriljem mednarodnega projekta MOVE in v sodelovanju s podjetjem Lumar IG. Izvajala se je pod strokovnim mentorstvom pred. Vesne Žegarac Leskovar, prof.dr. Miroslava Premrova in Željka Veneta, predstavnika podjetja Lumar IG, v času od 26.02.2010 do 21.04.2010. Delavnice se je udeležilo 62 študentov, ki so bili razdeljeni v 16 delovnih skupin. Tako številčen odziv študentov nas je predvsem zaradi dejstva, da je delavnica za študente v bistvu predstavljala le prostovoljno dodatno obremenitev, več kot presenetil. Prostovoljno so se prijavljali tudi študentje 3. letnika, nekatere smo morali zaradi preštevilčnosti žal tudi zavrniti. Delavnica je tako na problematiki nizkoenergijske lesene gradnje neposredno integrirala arhitekturno in gradbeno stroko, akademsko in gospodarsko sfero ter pedagoško delo.

Poglavitno izhodišče delavnice, da je les zagotovo energijsko najprijaznejši gradbeni material, saj je edini, ki celo v času svoje rasti razgrajuje CO2, oziroma po sežigu ustvarja nevtralno stanje, kar je bistveno precej ugodneje kot pri izdelavi vseh ostalih gradbenih materialov, je predvsem vplivalo na izbiro osnovnega gradbenega materiala. Les kot naraven material ima posledično tako že v osnovi najboljše izhodišče za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo, saj je tudi dober toplotni izolator, ima dobre mehanske lastnosti in zagotavlja prijetno bivalno klimo. Zaradi naštetih lastnosti je montažna lesena konstrukcija že v osnovi najprimernejša za gradnjo energijsko varčnih hiš različnih standardov (nizkoenergijska hiša, trilitrska hiša, pasivna hiša, ničenergijska hiša…). V zadnjem času postaja energetsko zelo zanimiva opcija z vgradnjo vse večjega dela ustrezno orientiranih steklenih površin, ki omogočajo večjo osvetljenost zgradbe in tudi solarne toplotne dobitke. Dodatno bi morali vgrajeni stekleni elementi zagotavljati tudi dovolj veliko natezno nosilnost in duktilnost obložnega materiala, ter s tem horizontalno stabilnost celotne zgradbe, kar pa je možno le z uporabo stekla ustreznih mehanskih kvalitet. Navedeno bo še potrebno eksperimentalno raziskati v sklopu nadaljnjih razvojnih projektov na naši fakulteti.

Projektna naloga, ki so jo pod vodstvom mentorjev reševali študenti, je narekovala zasnovo montažne enodružinske hiše z leseno okvirno stensko konstrukcijo in montažnimi lesenimi stropovi. Montažni stenski elementi, kot osnovni vertikalni nosilni elementi montažne okvirne lesene hiše, predstavljajo sovprežni sistem, sestavljen iz lesenega okvirja in obložnih plošč, ki so večinoma z mehanskimi veznimi sredstvi pritrjene na leseni okvir. V praksi se uporabljajo predvsem obložne plošče iz mavca, ki imajo vgrajena tudi posebna vlakna, ali pa predelani lesni elementi (OSB, furnirne plošče, vlaknene plošče). Bistvo projektne naloge delavnice pa je bilo, da so študentje povezovali uporabo obeh prej opisanih alternativnih ekoloških materialov (les, steklo) tako, da so namesto klasičnih obložnih materialov (mavčno-vlaknene plošče, OSB plošče), ki se množično uporabljajo po svetu, raziskali opcijo z uporabo maksimalnega možnega deleža ustrezno orientiranih steklenih obložnih materialov, pritrjenih na osnovni nosilni leseni okvir, pri tem pa je bilo potrebno zadostiti kriteriju nizkoenergijskosti objekta.

Osnovne projektne zahteve delavnice so bile, da je objekt zasnovan kot enodružinska hiša z etažnostjo P+1, ki ustreza merilom nizkoenergijske gradnje. Iskali smo ustrezno rešitev za hišo, ki ne presega 150m2 uporabne površine in jo lahko postavimo bodisi na ravnino ali v hrib, torej v dve značilni situaciji slovenske krajine. Ob ustreznem poznavanju izhodišč nizkoenergijske zasnove in tehničnih značilnosti lesenih konstrukcij smo skušali prikazati izvirne arhitekturne rešitve, ki hkrati zrcalijo strokovno znanje in svežo energijo mlade generacije bodočih arhitektov. Z upoštevanjem dejstva, da so steklu proizvajalci skozi leta razvoja izboljšali toplotno-izolacijske in trdnostne lastnosti ter z izboljšanjem faktorja prepustnosti energije sončnega sevanja omogočili, da lahko z velikimi steklenimi površinami, orientiranimi primarno na južno stran, ne le osvetlimo bivalne prostore, pač pa zagotovimo tudi ogrevanje z energijo sonca, smo ravno temu v sklopu delavnice namenili še prav posebni pomen. Nizkoenergijski standard smo dokazovali z izračunom v programu PHPV 02, poenostavljeni verziji programskega paketa PHPP 07.

Seveda se z izvedeno delavnico naše razvojno delo z omenjene tematike še zdaleč ne zaključuje. Predstavljeni maketni izdelki, podprti s posterji in posebno knjižno publikacijo, namreč predstavljajo le neko idejno zasnovo na področju enodružinskih hiš, ki jo bodo naši proizvajalci mogoče uspešno razvijali in udejanili tudi v praksi. Odprte pa ostajajo številne nadaljnje razvojne možnosti. Glede na navedene lastnosti ima gradnja z lesom v kombinaciji z uporabo ustrezno orientiranih steklenih površin namreč velik razvojni potencial tudi v gradnji javnih objektov, čemur se v Sloveniji praktično še ne posvečamo. Prav posebni razvojno-tehnološki izziv pa bi lahko predstavljal opisan način gradnje tudi v večetažnih stanovanjskih in javnih objektih, kjer pa bo potrebno posebni pomen posvetiti tudi uporabi stekla ustreznih materialnih kvalitet.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Abs.arh.
Kopija, 10.6. 2010, 12:44

Projekt 11 je kopija novega planinskega muzeja Mojstrana...

http://www.planinskimuzej.si/


Francois
Dobro, kaj ne?, 10.6. 2010, 13:47

...študentje se učijo iz obstoječih dobrih primerov. Tako bi moralo biti.

naznan
uresničevanje, 14.6. 2010, 05:23

Oblikovanje mi je všeč. A glede na "olesenelost" zaposlenih na Upravnih enotah, morda niti eden od teh projektov ne bi prišel do realizacije.

Abs.arh.
Replika na "Dobro, kaj ne?", 20.6. 2010, 13:26

Študentje se morajo učiti iz obstoječih primerov in jih uporabljati kot reference.
Kopija ne potrebuje veliko inovativnosti in kreativnosti. Mladi možgančki bi morali pokazati več svobode pri projektiranju, pa čeprav je lahko projekt neizvedljiv (danes)? :)


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

PROJEKT 03: Bačko Luka, Borko Jernej, Lorber Samo, Vogrinčič David


PROJEKT 11: Kresnik Maša, Moharič Sanda, Patekar Anja, Potrč Tajda


PROJEKT 15: Fink Anamarija, Jašarević Kenan, Keržan Katja, Rogina Vanja, Zorenč David

na vrh