info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
16. 5. 2010

Prihodnost zahteva večjo pozornost do podeželja

Maja Simoneti
Medtem, ko se v tradicionalnih predstavah podeželje še enači s kmetijstvom, pa seveda večina ljudi, ki žive na podeželju, to je dobra polovica prebivalstva Slovenije, še zdaleč ne živi kmečkega življenja. Kako se pravzaprav živi na podeželju in kako poteka kmetijska proizvodnja po desetletjih deagrarizacije in urbanizacije Slovenije. Vse kaže, da je na podeželju v senci razvoja mestnih naselij razvoj potekal precej samosvoje, število naselij in prebivalcev je naraslo, prav tako tudi površina zemljišč v zaraščanju. V času, ki je zaradi pripravljanja nove strategije razvoja države naklonjen spraševanju o prihodnosti, se zbuja tudi vse večje zanimanje za podeželje, za njegovo priznano in potencialno proizvodno, bivalno, kulturno in družbeno vrednost.

Kakšna je vloga sodobnega podeželja, kakšna so razmerja med podeželjem in mestom, kako danes podeželje deluje, kakšne so njegove funkcije in razvojne priložnosti so vprašanja, ki upravičeno vznemirjajo mnoge, tako prebivalce, kot kmete, tako župane kot turistične organizacije, tako investitorje kot varstvenike kulturne dediščine. Pozornost zbujajo izpraševanja o nacionalni prehranski in kmetijski politiki, o varovanju pridelovalnih zemljišč, o novogradnjah za potrebe razvoja stanovanjske in turistične ponudbe, pa tudi o varstvu naravne in kulturne dediščine. Velikega zanimanja postajo vredna tudi vprašanja o kakovosti bivanja v naseljih na podeželju, med katerimi so mnoga funkcionalno siromašna in povsem odvisna od avtomobilskih povezav.

O podeželju bo tekal beseda na okrogli mizi: »Podeželje na preizkušnji«, ki jo ob upokojitvi izrednega profesorja dr. Anotna Prosena, zadnjo sredo v maju, organizira Katedra za prostorsko planiranje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Razpravo bodo z uvodnimi prispevki ogreli:
- sociolog profesor dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora RS
- krajinski arhitekt prof.dr. Davorin Gazvoda, prodekan za krajinsko arhitekturo, BF UNI LJ,
- geodetinja dr. Božena Lipej, generalna direktorica delniške družbe Geodetski zavod Slovenije
- agronomka dr. Marija Markeš, Triglavski narodni park
- geograf profesor dr. Dušan Plut, Oddelek za geografijo, FF, UNI LJ.

Ob tej priložnosti bo pod enakim naslovom predstavljen tudi jubilejni znanstveni zbornik, v katerem bo objavljenih 31 prispevkov 50. (so)avtorjev, strokovnjakov in strokovnjakinj, katerih pedagoško, znanstveno in strokovno delo se navezuje na problematiko in razvoj podeželskega prostora. Monografija, ki so jo uredile docent dr. Alma Zavodnik Lamovšek, docent dr. Alenka Fikfak in profesor dr. Ana Barbič poudarja, da je slovensko podeželje prostor na preizkušnji, ker se v njem prepletajo in si mnogokrat tudi nasprotujejo interesi države, občin, investitorjev, sektorjev in prebivalcev ter s tem opozarja na to, da bo rešitev težav v okviru načrtovanje razvoja prihodnosti prinaša interdisciplinaren pristopa k celovitemu načrtovanju razvoja podeželja v katerem bo ključna aktivna drža domačega prebivalstva.


Več:
>>Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Okrogla miza »Podeželje na preizkušnji« bo v sredo, 26. maja 2010 ob 17. uri
v veliki dvorani Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani na Ižanski cesti 12.
Število mest za udeležbo je omejeno. Prijave s polnim poštnim naslovom zbirajo na naslovu: alma.zavodnik@fgg.uni-lj.si
na vrh