info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
7. 5. 2010

Končan nov del parka ob Navju

Ina Šuklje Erjavec
V torek, 11. maja 2010 ob 14 uri, bo otvoritev novega dela Severnega mestnega parka Navje pri Župančičevi jami v Ljubljani. Severni mestni park Navje bo, ko bo končan, velika, nova, urbana zelena površina v severnem centru Ljubljane, med bodočim Potniškim centrom, Gospodarskim razstaviščem, Linhartovo cesto in sosesko Župančičeva jama.

Po (pre)dolgih letih čakanja v predalih se je njegova izgradnja pričela v letu 2004 s postavitvijo kipa Deklice z rastočo knjigo in manjšo ureditvijo motiva ob njem, v letošnjem letu pa se je zaključila izvedba razširjene 2A faze, ki obsega 21.350m2 površin z več različnimi, inovativnimi parkovnimi vsebinami kulturnega, igralnega in rekreacijskega značaja. Zaradi svoje lokacije in velikega pomanjkanja parkovnih površin v širšem območju je Severni mestni park zasnovan za intenzivno rabo in veliko število različnih uporabnikov vseh starosti in zanimanj. Z novimi potmi se poleg sprehajalno- rekreacijskih vidikov vzpostavljajo tudi zelo pomembne urbane povezave v smeri V-Z in S-J, ki rešujejo problematiko dostopnosti v širšem območju.

Poudarjeno razgiban teren na robovih parka povečuje parkovno površino, ustvarja privlačna prizorišča za raznoliko rabo in obiskovalcu zagotavlja občutek varnosti in zaključenosti parkovnega prostora. Za otroke vseh starosti in mladostnike je urejenih več igralnih območij in elementov od velikega otroškega igrišča z ladjo in območja s tobogani, do valovite poteze z igrali za starejše otroke in mladostnike. Posebna pozornost je posvečena gibalno oviranim, zato je poleg ustrezne dostopnosti po klančinah in ustreznih tlakih na velikem igrišču postavljen tudi vrtiljak, ki ga lahko hkrati z drugimi, varno in samostojno uporabljata tudi dve osebi na vozičkih.

Posebnost zasnove parka so ureditve poudarjeno kulturnega značaja, povezane z literaturo, zgodovino in sedanjostjo. Tako se v zasnovo parka prostorsko in vsebinsko vključuje tudi kulturno-zgodovinski spomenik Navje, pobude društva Rastoča knjiga ter dejstvo, da je v letu otvoritve te faze parka Ljubljana Svetovna prestolnica knjige. Osrednji motiv tovrstnih programov predstavlja reprezentativna poteza z multimedijskimi portali, ki bodo obiskovalcem nudili različne informacije ter vidne in slušne izkušnje slovenske in tuje literature. Zasnovani so poudarjeno fleksibilno in tako, da lahko dolgoročno sledijo pobudam 'Združenih rastočih knjiga sveta' kot tudi vsem drugim kulturnim in umetniškim dogodkom. V smeri sever-jug, vzdolž spominskega parka Navje, poteka široka, reprezentativno zasnovana parkovna promenada ('Promenada slovenske kulture'), ki ima v prihodnosti predvidena talna obeležja velikih imen ali del slovenske kulture. Obe potezi se srečata v trgu s fontano, ki naj bi se v naslednjih fazah ureditve (ob umiku objekta pošte) razširil v 'Literarni trg' s paviljonom – Literarno kavarno in nadaljevanje poteze z multimedijskimi portali. Na severnem robu je, ob križišču Linhartove in Železne ceste, severni vstopni trg s fontano, ki območje parka povezuje s potezo ob Linhartovi cesti.


Več:
>>Urbi
>>Kje je park? Barbara Goličnik, TraktaT, 2007

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

jaka
Brez naslova, 8.5. 2010, 01:13

KUL! Več parkov potrebujemo v Ljubljani! Lepo.

no name
Brez naslova, 10.5. 2010, 12:20

Dobro je, da Ljubljana pridobiva na zelenih parkovnih povrsinah.

S strani same zasnove pa zal ni presezka, ni kakovostnih zelenih manjsih povrsin, kjer se lahko obiskovalec spocije, manjkajo npr. lesene platforme za pocitek; zelo slaba izbira urbane opreme in tlaka. Ocena zasnove resno ne ambiciozno.


Jasmin
Na prvi fotografiji, 20.5. 2010, 16:11

je napaka v podnapisu. Pravilno bi bilo: promenada med Vilharjevo ulico in Linhartovo cesto.
Ker od Verovškove do Linhartove je malo dolga za pomenado:-)


Uredništvo
Hvala za opozorilo., 20.5. 2010, 19:49

Drži, da se je Verovškova vsilila namesto Vilharjeve.

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Severni mestni park 1 in 2A faza

velikost izvedenega dela parka:
26.727m2 (1 in 2A faza); prvotno (z natečajem l.1984) predvideno območje parka je veliko cca 8ha.
avtorja zasnove parka:
mag. Ina Šuklje Erjavec, udika, Andrej Erjavec, udia.
projektanti izvedbenih projektov:
URBI d.o.o., oblikovanje prostora; mag. Ina Šuklje Erjavec, udika (odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant za krajinsko arhitekturo), Andrej Erjavec, udia (odgovorni projektant za arhitekturo), Mojca Balant, udika (od 2006 dalje), Jana Kozamernik, udika (od 2006 dalje), Natalija Žnidaršič, gr.teh.
zunanji sodelavci:
KOMUNALA PROJEKT d.o.o.- interna kanalizacija in vodovod, NOVERA d.o.o., ARCADIA d.o.o.- elektroinštalacije in javna razsvetljava, BAZENI d.o.o.- vodni elementi, IMK d.o.o. - gradbene konstrukcije
leto izdelave projektov za izvedbo:
od 2004 (Deklica z rastočo knjigo) do 2010 (2A faza)
naročnik:
MOL (OGJSP in SRPI)
izvajalec:
KPL s podizvajalciPromenada med Vilharjevo in Linhartovo cesto


Nova pot med Zupančičevo jamo in gospodarskim razstaviščem


Knjige, motiv osrednjega dela parka, ob Železni cesti


Novo otroško igriščena vrh