info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
3. 5. 2010

Energetsko učinkovito urejanje prostora

IPoP
Inštitut za politike prostora organizira v četrtek, 6. maja 2010, ob 9:30 do 15:00 uri v Projekcijski dvorani Mestnega muzeja Ljubljana posvet »Energetsko učinkovito urejanje prostora«. Posvet je namenjen predstavnikom občin, odgovornim za okolje in prostor, predstavnikom pristojnih državnih institucij, prostorskim oz. urbanističnim načrtovalcem in arhitektom, ter tudi splošni javnosti.

Emisije toplogrednih plinov in povpraševanje po energiji sta v zadnjih letih prišla na sam vrh razvojnih vprašanj prihodnosti. Zato se zvišujejo standardi za energetsko učinkovito gradnjo in tudi stavbe z ničelno rabo energije bodo kmalu vsakdanjost. Naslednji izziv prihodnosti so energetsko učinkovita mesta!

Vloga urejanja prostora, ki obsega načrtovanje, gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora, je ključna, ker ustvarja predpogoje za učinkovito rabo energije v gospodinjstvih in podjetjih. Še tako energetsko učinkovita zgradba ne bo imela pravega smisla, če bo organizacija prostora nasploh, in predvsem neposredne soseske, v kateri se nahaja, zahtevala potratno gradnjo in obratovanje infrastrukture in še posebej potratno porabo energije za vsakodnevno mobilnost.

Skrb za energetsko učinkovitost zahteva nov premislek o pravilih v urejanju prostora. Nov pomen dobivajo čas osončenosti stavb, obseg in konfiguracija raščenega terena na katerem lahko raste drevje, obseg storitev, ki so dostopne brez uporabe osebnega motornega prometa ipd. Podatki iz ameriških virov npr. ugotavljajo, da primestno gospodinjstvo v enodružinski hiši predvsem zaradi porabe energije v prometu porabi še enkrat več energije kot primerljivo mestno gospodinjstvo.

Ker vsako leto dodamo k obstoječemu stavbnemu fondu le manj kot 1% novega, ima še poseben pomen pri energetsko učinkovitem urejanju prostora prenova obstoječih mestnih območij, ki ob prenovi stavbnega fonda vključuje celovito urbano regeneracijo ter prestrukturiranje prometa.

Inštitut za politike prostora posvet organizira v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, Direktoratom za energijo, ter Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za prostor. Namen posveta je ustvariti razumevanje o tem, kakšne so značilnosti energetsko učinkovitih mest in kakšne možnosti za njihovo uresničevanje pri nas že obstajajo. Ponuditi želimo pregled orodij, ki so nam v Sloveniji na voljo za načrtovanje in izvedbo energetsko učinkovitih mestnih območij ter v zaključku skozi okroglo mizo z nekaterimi ključnimi deležniki nastaviti izhodišča za akcijski načrt udejanjanja energetsko učinkovitih mest tudi pri nas.

Prosimo, da svojo udeležbo na posvetu prijavite najkasneje do 5.4.2010 do 16h na elektronski naslov vita.zlender@ipop.si. Potrditev naj vsebuje vaše ime, organizacijo in kontaktni e-naslov. Udeležba na posvetu je brezplačna.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
Brez naslova, 3.5. 2010, 12:27

Občine morajo imeti narejene energetske strategije, ki so potem smiselno uporabljene tudi v procesu prostorskega načrtovanja.
Ker v Sloveniji ravnokar pripravljamo, obravnavamo in sprejemamo nove občinske prostorske akte, bomo zamudili kar nekaj let, če energetskih strategij ne bomo pravilno uporabili v teh procesih.
K temu nas obvezuje - in ne samo usmerja - evropska zakonodaja, katere prevzemniki smo. Če nimamo pripravljenih pravilnih dokumentov, bodo učinki v nasprotju z že veljavno zakonodajo, za kar bomo zopert plačevali kazni v evropsko blagajno - neodgovorno stran metanje denarja zaradi strokovnih in političnih brezbrižnosti, nedejavnosti in malomarnosti.


sončnica
bravo spomeničarji!, 4.5. 2010, 15:26

V eni od gorenjskih občin (pa najbrž še v kateri) na območjih, kjer ima spomeniško varstvo roko čez, nameščanje sončnih celic na objekte ni dovoljeno. Se pač ne sklada z definicijami kritin in "likovnih vzorov", ki jih imajo oni zapisane v svojih zastarelih papirjih. Ploskam z ušesi.

Jana GP
Urejanje in mest in naselij (energetika za tipična naselja), 5.5. 2010, 10:40

Zelo sem vesela posveta ker usmerja pozornost na konstruktivne smeri delovanja stroke. Kot opomnik posvetu pošiljam še željo, da se posvet ne osredotoči le na MESTA, temveč tudi na mala NASELJA ki prevladujejo v Sloveniji. Zaradi razlik v velikosti imajo drugačna pravila in funkcioniranju in možnosti . Iz izkušenj, ki jih imamo s pripravo občinskih prostorskih planov in urbanističnih načrtov se tako občinske službe kot projektivni biroji počutijo osamljeni in prepuščeni lastni iznajdljivosti.

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Vauban
Malmö


Freiburg, Weingarten


Hammarby, Sjöstad
na vrh