info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
19. 4. 2010

O urbanem menedžementu na UI

Uredništvo
Mesta postajajo zaradi vedno večjega števila nalog in pristojnosti, ki so prenesene z nacionalne ravni, tista teritorialna enota, ki vedno bolj samostojno odloča o svojem ekonomskem razvoju in konkurenčnih prednostih.

Kot protiutež ekonomski učinkovitosti ter strateški prilagodljivosti se pojavlja tako imenovana urbana problematika, na katero sta po Cheemi mogoča le dva odgovora, in sicer zmanjšati pritisk priseljevanja ali izboljšati urbani menedžment. Osrednji problem urbanega menedžmenta je njegova (re)konceptualizacija.

Vse od postavitve koncepta v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja urbani menedžment presega tako meje posamezne discipline kot tudi meje prvotnega pomena. Nekateri teoretiki menijo, da bi skupna definicija pomenila utelešenje koncepta, ki bi s tem pridobil praktično vrednost in dobil mesto v javni sferi in politiki. Obenem pa poudarjajo, da pri (re)konceptualizaciji ne smemo zaiti v preobleko starega, torej že določenih in prepoznanih konceptov javne uprave, temveč moramo znanstveno dokazati primerjalne prednosti novega koncepta. Prepoznavanje pomembnosti vloge urbanega upravljanja je po mnenju mnogih avtorjev ključni dejavnik za optimizacijo vodenja mesta.

Zaradi odsotnosti takšnih poskusov skeptiki menijo, da se ob vzdrževanju statusa »neanalizirane abstrakcije« približujemo točki, ko se bo urbani menedžment zaradi spremembe družbeno-političnih dejavnikov spremenil v drugačno obliko upravljanja, njegove vrednosti pa ne bomo nikoli prepoznali.

Na podlagi obsežne empirične študije urbanega menedžmenta v 58 mestih v Evropski uniji bo predavateljica dr. Irena Bačlija iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani predstavila koncept urbanega menedžmenta, njegov razvoj skozi čas, razmejitev med urbanim menedžmentom in urbanim vladovanjem (urban governance), ter neposredne vplive reformiranega upravljanja na ekonomsko in konkurenčno uspešnost mest.


Več:
>>Urbanistični inštitut Republike Slovenije

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
dr. Irena Bačlija: URBANI MENEDŽMENT, Nov pristop k upravljanju mest / Predavanje
četrtek, 22. aprila 2010, ob 17.00
knjižnica Urbanističnega inštituta Republike Slovenije
Trnovski pristan 2, Ljubljanana vrh