info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
16. 4. 2010

Čezmejna somestja: problemi upravljanja

Ludivine Salambo
EGTC je eden od šestih projektov URBACT-a, ki se bodo zaključili pred poletjem. Sedem partner-jev je dve leti neprestano delalo na izboljšanju čezmejnega sodelovanja med mesti. Pri tem so se osredotočili na področje upravljanja. O njiho-vih končnih rezultatih poroča Ludivine Salambo, kooridnatorka projekta, ki se izvaja v okviru MOT (Mission Operationnelle Transfrontalière). MOT je združenje, ki zagotavlja tehnično pomoč v zvezi z izvajanjem mreženja na francoskih čezmejnih območjih.

Danes v EU-27 čezmejno sodelovanje med mesti zajema številne zelo različne realnosti, ki vključujejo primere kakršni so francosko-nemški most čez reko Ren, francosko-španska bolnišnico v Puigcerdi, skupna promocija turizma in skupno upravljanje prometnih omrežij. Projekti, tako operativni kot tisti, ki se nanašajo na razvojne strategije, so povezani z izzivi, s katerimi se sooča vsaka regija in ki imajo pogosto vpliv na srce lokalnih mest.

Strukture, ki zagotavljajo operativne okvire v šestdesetih čezmejnih somestjih, trenutno popisanih v Evropi, se spreminjajo. Nekatere so zadovoljne s preprostim sporazumom o sodelovanju, medtem ko so druge oblikovane kot neprofitne organizacije ali pa so se odločile za pristop EGTC (European Grouping for Territorial Cooperation). To je evropski pravni instrument, ustanovljen leta 2007, ki ga upravlja Odbor regij (Committee of the Regions). EGTC omogoča različnim državam, da sodelujejo v organih odločanja v zvezi s čezmejnimi projekti, in dopolnjuje obstoječe instrumente na tem področju.

Struktura upravljanja: orodje za pomoč pri projektih
Upravljanje, ki je še vedno v poskusni fazi, je ključni dejavnik čezmejnega sodelovanja med mesti. „Zaradi zapletenosti upravljanja je slednje pogosto doživeto kot projekt sam po sebi. Vendar pa je upravljanje le okvir za sodelovanje in združevanje sredstev za razvijanje ukrepov, ki izboljšujejo življenje prebivalcev.“

V okviru projekta EGTC so bile z izbiro upravljanja kot osrednje teme za svoje lokalne akcijske načrte identificirane iztočnice za izboljšanje sodelovanja: kako se politično, tehnično in finančno organizirati? Začetki nekaterih sklepov so: pomembno je sestaviti tehnično ekipo za redno spremljanje projekta in zagotoviti povezavo med tehnično in politično ravnijo. Pomemben je tudi delež ambicioznih projektov, ki pritegnejo medijsko pozornost in

posledično lahko pridobijo lokalno izvoljene uradnike za podporo projektom.
Evro-območje Strasbourg-Ortenau, ki je bilo doslej urejeno preko sodelovanja, se je med projektom odločilo, da sestavi EGTC. V okviru MOT se je namreč pojavila potreba po strukturiranem okviru za izmenjave: „Poleg težav, povezanih z jezikom, kulturnimi razlikami in različnim političnim kontekstom, je eden največjih izzivov za čezmejno sodelovanje veliko število vpletenih ljudi. Mnogi med njimi pa imajo pogosto še druge vloge v občinah.“

Ustvarjanje ukrepov za vključevanje civilne družbe
Nadaljnji sklep projekta EGTC je, da bo skupna politika bolje sprejeta, če upošteva pričakovanja državljanov in družbenih ter gospodarskih akterjev. Med omenjenimi idejami so bili dogodki, pogosto povezani s športom, ki vključujejo prebivalce z obeh strani meje, pa tudi spletne platforme in ustanovitev teles v strukturi upravljanja, ki civilni družbi omogo-čajo, da neposredno naslovi institucionalne nosilce odločanja. „Za sodelovanje in čezmejno sodelovanje je pomembno, da prebivalci podprejo projekt.“

Čezmejno vprašanje je ključna nacionalna in evropska prioriteta
Partnerji so skozi potek celotnega projekta EGTC razpravljali tudi o priporočilih, ki bi jih poslali evrop-skim in nacionalnim inštitucijam. „Somestja so prostori za eksperimentiranje skupnostnih politik, zaradi česar moramo podpreti njihov razvoj.“


Več:
>>URBACT Novice | April 2010

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
V okviru projekta EGTC bodo med sklepno konferenco, ki se bo odvijala med 6. in 7. majem, razdeljeni dokumenti, katerih namen je vključiti druga mesta v sodelovanje pri čezmejnih projektih. Eden od teh dokumentov bo priročnik z različnimi izkušnjami, pridobljenimi v preteklih dveh letih skupnega dela, metodologijo, ki so jo partnerji uporabili za razvoj svojih lokalnih akcijskih načrtov, glavnimi spoznanji in priporočili za nacionalno in evropsko raven odločanja.
na vrh