info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
9. 4. 2010

Mesec krajine: spoznajmo Barje!

Barbara Goličnik Marušić, predsednica DKAS
Mednarodna zveza krajinskih arhitektov (IFLA) je leta 2007 april razglasila za mesec krajinske arhitekture. Od takrat Društvo krajinskih arhitektov Slovenije vsako leto v mesecu aprilu pripravi niz dogodkov za strokovno in širšo javnost, povezanih z vlogo krajinske arhitekture v urejanju prostora. Letošnji mesec krajinske arhitekture je posvečen krajini, vprašanjem njenega stanja, razvoja in oblikovanja ter pomena, ki jo ima za družbo in posameznika.

Ob odstiranjih izpostavljenih vprašanj se bomo dotaknili tudi Evropske konvencije o krajini, ki Slovenijo zavezuje, da se krajini prizna vlogo nosilke identitete, da se jo ustrezno vrednoti, se o krajini in krajinskih vrednotah izobražuje strokovnjake in ozavešča posameznike in skupnosti, da se skrbi za njeno ustrezno načrtovanje, upravljanje in varstvo ter s tem dolgoročno zagotavlja krajinsko raznovrstnost in kakovost. Organizirani bodo trije dogodki, okrogla miza, razstava in voden ogled krajinskega območja na pragu Ljubljane. Z aktivnostmi v Mesecu krajinske arhitekture se Društvo krajinskih arhitektov Slovenije tako pridružuje projektu Odgovorno do prostora v okviru katerega Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in drugi partnerji opozarjajo na skrb zbujajoče stanje v prostoru in pozivajo odgovorne k ukrepom za spremembe v urejanju prostora.

Na okrogli mizi z naslovom Prihodnost slovenske krajine, ki bo 13.04. med 13.30 in 18.00 uro v prostorih Centra Evrope na Dalmatinovi 4 v Ljubljani, bomo izpostavili kritične poglede na vlogo krajine v okviru urejanja prostora v Sloveniji, osredotočene tako na vsebine krovnih in zavezujočih dokumentov pri urejanju krajine kot tudi na njihovo implementacijo oz. odmevnost v dejanski praksi. Obravnavani bodo različni vidikih krajine v sodobni družbi, od gospodarskih, prostorsko-urejevalskih do ekoloških in simbolno-doživljajskih, ter priložnosti, ki jih omogoča njihovo uravnoteženo medsebojno učinkovanje za boljše urejanje prostora in prepoznavnost Slovenije.

Z razstavo Krajine – projekti in realizacije želimo z dejanskimi projekti in zamislimi opozoriti na prostorske rešitve, ki soustvarjajo sodobno podobo slovenskih krajin, od stanovanjskih območij, parkovnih ureditev, igrišč do infrastrukture. Otvoritev razstave bo 14. 04. 2010 ob 19. uri v Kavarni SEM, Metelkova 2, v Ljubljani.

Na voden ogled Krajinskega parka Ljubljansko barje pa 22. 04. 2010 popoldan vabimo vse, ki jih zanimata pomen in vloga zavarovanega krajinskega območja v neposredni bližini glavnega mesta Ljubljane za kvaliteto življenja meščanov, obiskovalcev in prebivalcev lokalnih skupnosti.


Več:
>>DKAS
>>Krajinski park Ljubljansko barje

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Okrogla miza o prihodnosti slovenske krajine bo potekala 13. aprila od 15.30 do predvidoma 18.00 v Centru Evropa na Dalmatinovi v Ljubljani.

O stanju, razvoju, vrednosti in pomenu krajine za posameznike, družbo in gospodarstvo se bodo pogovarjali: arhitektka Maruša Zorec, krajinska arhitektka Mojca Golobič, novinarka Tanja Lesničar Pučko, agrarni ekonomist Emil Erjavec, profesor ekonomije Bogomir Kovač, predstavnika Krajinskega parka Logarska dolina Avgust Lenar in Marko Slapnik, svetovalec za prostor Mestne občine Novo mesto Izidor Jerala, arhitekt Marko Peterlin in Maja Simoneti iz Inštituta za politike prostora.Ljubljansko barje (www.ljubljanskobarje.si)na vrh