info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
9. 1. 2004

Nagrade za dosežke v urbanističnem in regionalnem planiranju

Uredništvo
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije DUPPS v imenu Evropskega sveta urbanistov (ECTP) vabi k oddaji nominacij za 5. nagrado Evropskih dosežkov v urbanističnem in regionalnem planiranju 2004. Nagrade za Evropske dosežke v urbanističnem in regionalnem planiranju, ki jih podeljuje Evropski svet urbanistov, so priznanje za strategije planiranja, načrte ali razvojne dosežke, ki predstavljajo izreden doprinos k kvaliteti življenja v urbanih in podeželskih delih Evrope.

Nagrade so namenjene:
- opozarjanju javnosti na izjemne in inovativne planerske projekte, ki vplivajo na socialno, ekonomsko in okoljsko kvaliteto življenja Evropskih državljanov
- predstavljanju ideje o Evropskem svetu urbanistov in bodočnosti evropskih mest in regij, kot jih izraža nova Atenska listina
- prikazu različnosti in širine sodobne planerske dejavnosti; gospodarstvo in podjetništvo, transport in obvladovanje prometa, prenova in pomladitev urbanih ter drugih območij
- predstavljati prednosti soudeležbenega planerskega procesa, kot ga pospešujejo in omogočajo profesionalni planerji: da ima sinergetske učinke na udeležence v procesu: lastniki, lokalne skupnosti, razvojne agencije in zainteresirani državljani.

Za nagrado se lahko potegujejo:
- objavljeni plani in študije
- projekti, ki vključujejo sodelovanje občin in odražajo pomemben prostorski razvoj ne oziraje se namerilo. Teme oziroma vsebine so lahko izbrane popolnoma brez omejitev

Kriteriji za ocenjevanje
Za izvedbo za ocenjevanja bo evropski svet urbanistov (ECTP) imenoval mednarodno ocenjevalno žirijo, ki bo pri ocenjevanju prispelih nominacij upoštevala naslednje kriterije:
- uporaba načel trajnostnega razvoja za izboljšanje okolja ali kakršnokoli zaznavno socialno ali ekonomsko prednost, ki izvira iz dosežkov glede na človeško dobrobit , večjo varnost in večjo učinkovitost
- originalnost in inovativnost dosežka ali pristopa;
- kvaliteta profesionalnega dela glede oblikovanja v razvoju planerskih konceptov ali uporabi planerskih tehnik
- obseg, kateremu načrti lahko služijo kot referenca za druga dela ali kot osnova za razvoj naslednjih povezanih načrtov
- vloga planerja kot koordinatorja in prikaz dodane vrednosti v projektu zaradi prizadevanja planerjev;
- izbor takšnega projekta, pri katerem je možno natančno preveriti rezultate z zastavljenimi izhodiščnimi cilji.
Študije, načrti in razvojni dosežki, imenovani za nagrado, so morali biti potrjeni ali izdelani po januarju 2000.

Prijava za nominacijo
Vsi projekti za nominacijo morajo uporabljati originalni formular Evropskega sveta urbanistov. Formular je objavljen na spletni strani Evropskega sveta urbanistov.

Nacionalne zveze urbanistov lahko za evropsko nagrado predlagajo projekte, ki predstavljajo primere najboljše prakse v posamezni deželi. Nominirani projekti so lahko tudi nagrajeni projekti iz nacionalnih tekmovanj ali pa projekti, ki so sodelovali v kakšni drugi oblike izbora v deželi. Predloge za evropsko nagrado lahko predlagajo samo Nacionalne zveze urbanistov, v našem primeru DUPPS. Nominacije posameznikov niso primerne, zato morajo vsi posamezniki, ki žele konkurirati s svojim projektom za evropsko nagrado sodelovati najprej v nacionalnem izboru.

Nominacijo mora spremljati:
1. Pisni opis projekta ali razvoja na največ dveh A4 straneh
2. Dva barvna plakata velikosti A1, na katerem je razvidna lokacija, vse razlage in druge ilustracije

Organizacija celotne procedure izbora Evropske urbanistične nagrade je povezana z veliki stroški, ki jih je s samo članarino nacionalnih Zvez urbanistov Evropskem svetu urbanistov nemogoče pokriti. Zato je spomladanska Generalna skupščina ECTP v Milanu sprejela sklep o nacionalni participaciji za vsak nominirani projekt. Po ključu mora DUPPS plačati za vsak nominirani projekt 750 EUR. Vsi sodelujoči v predhodnem slovenskem nacionalnem izboru bodo morali vplačali participacijo v protivrednosti 150 EUR, s katero bo DUPPS pokrilo organizacijo nacionalne selekcije in kavcijo(e) za slovenske nominirane projekte .

Nacionalna ocenjevalna komisija
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije je kot član Evropskega sveta urbanistov imenovalo izbirno komisijo v sestavi: prof.dr. Andrej Pogačnik, mag. Miran Gajšek, mag. Peter Bassin, Rajko Sterguljc, mag. Manca Plazar Mlakar. Avtorji predlogov za slovensko nominacijo morajo oddati svoje predloge v obliki, kot jo predpisuje ECU, najpozneje do 9.februarja 2004 na naslov: Društvo urbanistov in prostorskih planerjev, Karlovška 3, 1000 Ljubljana. Slovenska izbirna komisija mora opraviti svoje delo do 20.februarja 2004 in predati predlagane nominacije najpozneje do 28.februarja 2004 mednarodni žiriji. Na Društvu urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije je za organizacijo odgovoren mag. Peter Bassin (e-mail naslov peter.bassin@luz.si).

Slovenska izbirna komisija bo vsak predlagani projekt za nominacijo opremila z:
1. navedbami in svojim mnenjem (na A4 formatu), zakaj predlagani projekt smatra kot izreden in zato vreden priznanja na evropski ravni
2. imenom osebe, ki je pri Zvezi urbanistov Slovenije odgovoren za izvedbo nacionalne selekcije.
3. imenom poročevalca (Rapporteur) za nominirani projekt, ki bo odgovarjal na vprašanja in dajal pojasnila mednarodni žiriji
4. imenom(i) urbanista(ov) oziroma skupine ali vodjo skupine, ki je odgovoren za urbanistični doprinos v predlaganem projektu
5. imenom kontaktne osebe naročnika predlaganega urbanističnega projekta in imenom župna ter odgovornega uradnega urbanista

Nagrade
Evropski svet urbanistov bo zmagovalcem podelil diplome (priznanja o dosežem uspehu). Diplome bodo podeljene tistim predlogom, ki bodo ocenjeni kot izredni, glede na izbrane kriterije ocenjevanja. Nagrada bo podeljena naročniku, ki je bil odgovoren za naročeni planerski projekt kot tudi profesionalnim planerjem, ki so projekt izdelali. Slavnostna podelitev nagrad bo potekala jeseni leta 2004. Natančen datum in mesto bo objavljeno kasneje ter bo predvidoma sovpadalo z Generalno skupščino Sveta Evropskih Urbanistov. Podelitev Četrtih evropskih urbanističnih nagrad je imela veliko medijsko odmevnost in prav tak odziv pričakujemo tudi na podelitvi Petih nagrad leta 2004. Evropski svet urbanistov je izključni lastnik rezultatov Evropske urbanistične nagrade. Za njihovo javno objavo bo poskrbel Izvršilni odbor Evropskega sveta.


Več:
>>Evropski svet urbanistov / ECTP
>>Nova Atenska listna / Pdf


Kontaktni naslovi:
>>peter.bassin@luz.si / DUPPS
>>secretariat@ceu-ectp.org / CEU / ECTP

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh