info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
15. 3. 2010

Ženske in recesija: inovacije

Gill Scott (povzetek analize)
Prispevek moških in žensk h gospodarski rasti je v Evropski Uniji vse bolj prepoznan kot dejavnik razlikovanja. Projekti namenjeni ženskemu podjetništvu na evropski ravni ostajajo na nivoju nesistematičnih pristopov kljub interesom Evropske Unije. Razvijajoče se strategije občin za podporo ženskega podjetništva so pomembnejše kot kadarkoli prej saj sedanja gospodarska kriza ogroža zmožnost razvoja ženskega podjetništva.

Prakse in strategije občin igrajo vlogo pri spremembi situacije. Prvič, ženske razvijajo podjetja v sektorjih, ki dela mesto privlačno za bivanje in delo: nega, trgovina na drobno, gostinstvo in izobraževanje. So tudi pomemben del ekonomije sodobnih mest, kot na primer storitve, ki pomagajo pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Drugič, podpora ženskemu podjetništvu je dokazano uspešen način za vključevanje žensk iz ogroženih območij.

Devet mest v projektu WEED je razvilo projekte v svojih mestih za spodbujanje ženskega podjetništva.

V Celju, Slovenija, se nekateri ukrepi, ki jih podpira občina osredotočajo na dostop do kakovostnega poslovno usmerjenega mentorstva. Mentorstvo ženskam pomaga graditi zaupanje v pozitivno vizijo razvoja njihovega poslovanja. Enotni portal e-VEM, ki se nahaja v občinskih prostorih, na primer nudi podjetniško usposabljanje in informacije glede vseh vidikov razvoja podjetja. Osredotočil se je ponudbo brezplačnega in lahko dostopnega on-line dostopa do obrazcev za registracijo in davčnih obrazcev, ki so potrebni za ustanovitev podjetja. Tako so stroški registracije podjetja bistveno nižji. Podobno kot pri enotnem portalu e-VEM, edinstvena kombinacija financiranja, nasvetov glede poslovnega razvoja in poznavanje regionalnih razmer poudarjajo vrednost razvoja lokalnega znanja za ustrezno storitev.

Študije primerov Business Link v Kentu, programa »Women are Great« v Umei, projekta »Micro-finance« v Amiensu ali podpora Univerze s strani Sveta Santiaga kažejo na naslednje:

• z dobro načrtovanimi lokalno naravnanimi inovacijami usposabljanja lahko podpiramo spodbujanje kulture in pogojev za podjetništvo med številno populacijo žensk, vključno s tistimi, ki ne delujejo v najbolj prevladujočih gospodarskih dejavnostih;
• z vključitvijo občine je možno zagotavljati lažji dostop žensk do kvalitetnejših finančnih in podjetniških storitev, ki združujejo in ustvarjajo most med zasebnimi, javnimi in pol-javnimi agencijami;
• s pomočjo občinskih in univerzitetnih partnerstev je mogoče priti do bolj ženskam prijaznih podjetniških inkubatorjev.
• spreminjanje postopkov javnih naročil z vključevanjem socialnih klavzul se lahko izkaže za uspešno za širitev trga za družinska podjetja

Zaključimo lahko, da imajo politika in inovacije, ki jih razvijajo občine in njihovi partnerji, veliko za ponuditi glede tega kako učinkovito spodbujati enakost spolov. Kljub temu, da podjetniška dejavnost ostaja izziv za vse, obstaja veliko prakse, ki jo lahko uporabimo za boj proti gospodarski recesiji, za pripravo podlage za več privlačnih mest v prihodnjosti in uporabo dinamičnosti podjetnic na poti iz recesije.


Več:
>>URBACT Novice | Marec 2010

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


na vrh