info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
6. 2. 2010

Kampus v Kopru Bevk Perović arhitektom

M.Č.
Na natečaju za univerzitetni kampus v Kopru je zmagal predlog Bevk Perovič arhitektov. Univerzitetni kompleks, ki naj bi zasedel fragmentirano, pol-urbanizirano območje Bonifike med starim Koprom, luko in nakupovalnim središčem, so BP zasnovali kot homogen niz blokov, ki obkrožajo trg, zasajen s pinijami. Introvertiran kompleks s fakultetami, knjižnico in študentskimi domovi naj bi stal na ploščadi, dvignejni 2m nad Bonifiko. Na strehah nekaterih stavb so arhitekti predvideli lesene terase in športna igrišča.

Natečaj je naročila Univerza na Primorskem, ocenjevalno komisijo, ki jo je vodil Aleš Vodopivec pa so sestavljali še Astrid Prašnikar, Janja Sever, Vanda Rode, Branka Arnautovič in Elizabeta Zirnstein za naročnika ter Miha Dešman, Davorin Gazvoda, Jana G. Purger in Miha Dešman za ZAPS. Ocenjevalna komisija je kot drugi najboljši ocenila elaborat Gužič Trplan arhitektov, kot tretjega pa projekt Arhitektonike. Podelila je še dve zvišani priznanji, Dekleva Gregorič arhitektom in Aplanu, ter eno znižano priznanje, ateljeju Hočevar.

Univerzitetni kampus Sonce naj bi vključeval Pedagoško fakulteto, Fakulteto za management, Fakulteto za grajeno okolje, Univerzitetno knjižnico, mestno knjižnico in telovadnico ter študentske domove v dveh sklopih, po 170 in 130 ležišč. V kompleksu so predvidena parkirna mesta, v pritlični etaži pa prostori, namenjeni javnosti in uporabnikom kompleksa.

Bevk Perovič arhitekti so večino programa razporeditli po obodu parcele, kar je omogočilo vzpostavitev ozelenjenega skupnega trga. Študentski domovi in fakultete na vzhodnem robu kampusa so oblikovani kot niz poenotenih blokov, ki v primeru fakultet nastopajo v paru, povezanem z vertikalnimi atriji, ki naj bi po mnenju ocenjevalne komisije poudarjali javni značaj objektov. Prostore med fakultetami in študentskimi domovi povezujejo notranje ulice, prav tako zasajene s pinijami.

Kot je v poročilu zapisala ocenjevalna komisija jo je prepričala čvrsta geometrijsko pravilna urbanistično arhitekturna zasnova, ki je dobro organizirana in jasno čitljiva, zagotavlja zelo dobre delovne in bivalne pogoje v stavbah in obenem pušča veliko območje nepozidanega odprtega prostora v središču kampusa, kot ozelenjen prostor sprostitve.


Več:
>>Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
>>Bevk Perović arhitekti

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.Knjižnica


Pritličje

na vrh