info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
5. 2. 2010

Kozolec v luči kulturnih krajin UNESCO

Uredništvo
Da je kozolec značilen za slovensko kulturno krajino, je opazil že Valvasor, ki je to napravo tudi z risbo dokumentiral v Slavi Vojvodine Kranjske. Impresioniste so zaradi upodobitev značilne slovenske kulturne krajine klicali tudi “kozolčarji”. Naj se je nahajal na polju, travniku, ali pa predstavljal vitalni del vaške kompozicije, je slovenski kozolec vedno tvoril nerazdružljivi del krajine, v kateri je nastal, njegova lega pa je omogočala prezračevanje in osončenje. Splošna pojavnost teh naprav se je ohranila do danes, le da jih večinoma vidimo zapuščene, pogosto tudi propadajoče.

Leta 1992 se je v okviru Konvencije o ohranjanju svetovne kulturne in naravne dediščine in njenih operativnih smernic pojavila kategorija kulturne krajine kot nadomestilo za do takrat imenovano mešano dediščino z izjemnimi kulturnimi in naravnimi značilnostmi. Zavest o pomenu kulturne krajine s kozolci je v zadnjem času nekoliko zrasla in ponekod se lastniki že trudijo z oživitvijo tradicionalnejšega kmetijstva in agrarnih naprav. Usoda večine pa je še vedno negotova. Predavanje opozarja tudi na to problematiko in podaja nekaj smernic za trajnostnejši obstoj te značilne kulturne krajine.

Na to temo bo potekalo predavanje in razprava na Urbanističnem inštitutu RS, v četrtek 11. februarja 2010 ob 13.00. Skozi primerjavo s kulturnimi krajinami, ki se nahajajo na seznamu svetovne dediščine UNESCO, bo predavateljica mag. Maja Oven Stanič iz Narodnega muzeja Slovenije opozorila na pomen te značilne krajine v svetovnem merilu.


Več:
>>Urbanistični inštitut Republike Slovenije

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


na vrh