info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
5. 2. 2010

Čas je za spremembe v urejanju prostora

Uredništvo
Neformalna Skupina za javni poziv za spremembe v urejanju prostora, ki je lani pričela delovati v okviru ZAPS, je v javnost danes poslala poziv k odgovornemu ravnanju s prostorom. Poziv pred vlado in parlament postavlja pričakovanje, da bodo v bližnji prihodnosti določeni statistični in drugi kazalniki spremljanja stanja v prostoru, učinkov veljavnih politik in politik v pripravi na prostor, da bo omogočena javna dostopnost do zbranih statističnih in drugih kazalnikov in uveden sistem periodičnega javnega poročanja o vrednotenju učinkov politik in stanju v prostoru.

Skupina je prepričana, da se stroka ne more več umikati soodgovornosti za razmere, ki na dnevni ravni polnijo medije in postajajo tema najrazličnejših zapisov in interpretacij.

V pozivu kolegom skupina opozarja, da so prostorski akti in gradnje v prostoru tudi rezultat našega dela, vendar tudi, da rezultati našega dela še zdaleč niso optimalen odsev našega znanja. Kot so zapisali, jih skrbi za stanje v prostoru, za prihodnji razvoj našega poselitvenega tkiva, arhitekture in krajine. Nakopičene sistemske težave in nezadostna zavezanost družbe in posameznikov trajnostnemu razvoju je po njihovem mnenju slika splošne nizke ravni prostorske kulture v Sloveniji.

»Stanje, kakršnega smo v trenutnih okoliščinah urejanja prostora sposobni zagotavljati, stroko skrbi tako zelo, da zanj ni več pripravljena prevzemati soodgovornosti. Naše znanje nam omogoča napovedovanje sprememb, prostorskih, okoljskih, gospodarskih in družbenih in prav to nas zavezuje, da glasno opozorimo na nevzdržnost razmer v urejanju prostora, na nujen zasuk k odgovornemu in vključujočemu modelu urejanja prostora in doslednemu javnemu in preglednemu vrednotenju prostorskih razsežnosti vseh razvojnih odločitev.«, je zapisano v dopisu, s katerim Skupina za javni poziv za spremembe v urejanju prostora pri ZAPS vabi kolege, da podpišejo poziv k odgovornemu ravnanju s prostorom.

Z zbranimi podpisi naj bi podprli pobudo za spremembe na področju urejanja prostora s ciljem zagotoviti kritično maso idej in rešitev, potrebnih za spremembe. Poleg podpisa so prostorski načrtovalci in povezane strokovne javnosti vabljeni tudi k oddaji svojih osebnih pogledov ali stališč organizacij v zvezi s stanjem v urejanju prostora.

Poziv bo javno predstavljen na posvetu v Državnem svetu 25. februarja 2010, ki bo odprt in kjer bodo prisotni imeli priložnost predstaviti svoje poglede. Skupina si je ob javnem pozivu zamislila niz dogodkov, ki naj bi prispevali čim več različnih pogledov na razmere ter na svojstven način, skozi razstave, prispevke in razprave ilustrirali stanje ter predstavili možne rešitve.


Več:
>>Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.


na vrh