info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
21. 1. 2010

Atelje Prelovšek uspešen na Finskem

Uredništvo
Na natečaju Europan, ki je bil lani organiziran že desetič, so se ponovno dobro odrezali tudi arhitekti iz Slovenije. Arhitekta Eva Prelovšek in Aarne Niemelä, ki delujeta v skupini Atelje Prelovšek sta se uvrstila v kategorijo 'Runner Up' za zasnovo nove soseske mesta Jarvenpää na Finskem.

Mesto Jarvenpää, ki je 30km oddaljeno od Helsinkov, vendar še vedno deluje kot zunanje predmestje prestolnice, je narekovalo zasnovo soseske, ki bi omogočala dobre povezave z javnim prometom in sonaravno bivanje.

Natečaj je bil razpisan v želji, da mesto pridobi nov predel na obrobju, ki bi bil gosto poseljen, v katerem bi se vzpodbujalo uporabo javnega prometa, kjer bi se zmanjševalo uporabo osebnih avtomobilov, hkrati pa bi v tej soseski imeli prebivalci možnost bivanja v enodružinskih hišah, ki predstavljajo, sanje vsake družine. Temeljno vprašanje natečaja je bilo: ali je lahko razseljevanje mest v neskončna predmestja enodružinskih hiš zasnovano tudi trajnostno? Enodružinska hiša, kot stavbni tip, sama po sebi ni v nasprotju z idejo trajnostnega razvoja. Hiša po eni strani omogoča stik z naravo, pridelovanje lastnih pridelkov na vrtu, kompostiranje lastnih odpadkov, zbiranje naravnih virov- kot je kapnica in sončna energija- ter večje zavedanje o naravnih procesih v okolici. Po drugi strani pa omogoča vse mogoče razvade sodobnega človeka od prekomerne uporabe avtomobilov, do velikih in potratnih bivalnih prostorov, ki zahtevajo veliko energije za obratovanje.

Nagrajen projekt sta arhitekta zato zasnovala kot 7 točk trajnostnega urbanizma. Izhajala sta iz tradicionalnega zahodno-finskega tipa poselitve, ki je v obliki stavbnih otokov z dvorišči omogočal skupne prostore na prostem. V preteklosti je takšna pozitivna gostota v odprti krajini posameznim hišam v skupini omogočila zaščito pred vetrom, snegom in divjimi živalmi. Notranje dvorišče je bilo za te hiše skupen prostor, kjer so si delili delo na prostem, danes pa ta prostor lahko vidimo kot prostor komunikacije med sosedi, kot prostor za skupno skrb za sosesko in socialno varnost prebivalcev. Varna soseska tako ne predstavlja zaprte soseske, temveč okolje, kjer je mogoče prostor deliti med seboj in videti, kaj se dogaja pred lastnim pragom ( po že legendarni Jane Jacobs). Nagrajena soseska Jarvenpää je tako zasnovana kot dvoriščna struktura 2 in 3 etažnih hiš, ki imajo lastne vhode iz pritličja, ki so med seboj povezane v goste vrste z majhnimi parcelami ter skupnimi garažami. Majhne parcele z gosto postavljenimi nizi stavb omogočajo, da se ohrani čim več odprte krajine tako za rekreacijo kot tudi za poljedelstvo, gosti nizi stavb pa omogočajo, da se velik del avtomobilskega prometa ustavi že na obrobju soseske.

Soseska leži ob železnici, zato se gostota poseljenosti povečuje v bližini železniške postaje. Tam se nahajajo tudi garaže, ki ne služijo le kot tampon cona za zaščito pred hrupom, temveč vzpodbujajo večjo uporabo javnega prometa.

Posamezne bivalne enote so kompaktne in zato omogočajo varčno ogrevanje. Ker se enote dotikajo ena druge, so varčne tudi zaradi manjše porabe gradbenih materialov. Strehe garaž, ki se nahajajo med nizi stavb, so zasnovane kot terase, ki ponujajo tudi stekleno nadgradnjo v neogrevan zimski vrt. Izvedba ravnih streh nad neogrevanimi garažami je zaradi hladnega finskega podnebja tako bolj varčna in ponuja kvaliteten zunanji prostor za oddih ter izhod iz savne, ki jo vsaka finska hiša preprosto mora imeti.

Kot zadnji del trajnostne zasnove soseske sta arhitekta zasnovala fleksibilnost stavb. Zaradi načela, da je bolj trajnostno popraviti obstoječe, kot uničiti staro in graditi novo, kjer se porabijo velike količine gradbenih materialov in energije, sta predvidela, da se v veliki večini stavbe kasneje lahko prelevijo tudi v poslovne prostore ali oskrbovana stanovanja za starejše. Če so bivalne enote sedaj združene vertikalno (duplex in triplex stanovanja), so v prihodnosti te strukture lahko združene tudi horizontalno in omogočajo večje prostore v pritličju.

Arhitekta sta bila iz strani mesta Jarvenpää povabljena v nadaljnjo obdelavo projekta.


Več:
>>Europan Europe
>>Atelje Prelovšek

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
Brez naslova, 21.1. 2010, 16:36

pa elastik tudi, za neki

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
na vrh