info akcije magazine id mail english
.
Kaj je trajekt?
Trajekt je spletni portal za vzpodbujanje prostorske kulture. Namenjen je vsem, ki so iz različnih razlogov povezani z urejanjem prostora in ustvarjanjem prostorske kulture. Trajekt ponuja prostor za objavo prispevkov, ki se dotikajo prostorske kulture: življenja v naseljenem prostoru, arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma, oblikovanja in drugih s tem povezanih tem. Trajekt s prispevki in komentarji vzpodbuja tekočo in utemeljeno strokovno komunikacijo.

Uredniška politika
Trajekt je pripravljen objaviti vsak prispevek, iz katerega je moč razbrati določeno resnost in problemsko ukvarjanje z vprašanji načrtovanja, poselitve in rabe prostora. Prispevki morajo slediti tehničnim zahtevam in biti pozitivno kritično naravnani. Prispevke lahko pošljete na elektronske naslove uredništva. Uredništvo prispevke objavlja po presoji in o tem obvesti pisca. Sodelovanje s Trajektom je prostovoljno.

Tehnične zahteve
Dolžina besedila načeloma ni omejena. Vendar uredništvo priporoča naj bodo prispevki dolgi največ 5000 znakov. Uredništvo od avtorjev pričakuje, da prispevke mediju primerno opremijo s fotografijami ali drugimi grafičnimi prilogami. Grafike morajo biti kompresirane v *.jpg formatu. Po širini naj ne presegajo 600 pix pri 72 dpi. Obvezno jim je potrebno priložiti še pomanjšavo v širini 240 pix.

Cilji Trajekta:
1. Vzpostavljal bo neodvisno kritično, problemsko in raziskovalno obravnavo oblikovalskih, socialnih, materialnih in drugih fenomenov, ki se tičejo prostorske kulture.
2. Skrbel bo za kroženje informacij in izpostavljanje vsakdanjih strokovnih problemov in vprašanj.
3. Povezoval bo strokovno in druge zainteresirane javnosti.
4. Širil bo znanje,spodbujal izmenjavo izkušenj in podiral tabuje.
5. Skrbel bo za povezovanje s sorodnimi ustanovami v svetu.

Periodika
Trajekt ima tri rubrike info, akcije, magazine. Pod Info najdete aktualne novice in obvestila, ki jih objavljamo sproti, akcije so vezane na določene usmerjene aktivnosti Zavoda za prostorsko kulturo, magazine pa vsebuje različne strokovne prispevke na določeno temo, na katero je vezana spletna izdaja ter drugi spremljajoči dogodki.

TrajekT, Novice
TrajekT med svoje redne bralce razpošilja obvestila o aktualnih novostih na spletnem portalu. Med prejemnike elektronskih obvestil se lahko vpišete, če pošljete elektronsko sporočilo na naslov: mail@trajekt.org

Trajekt
Zavod za prostorsko kulturo
V Murglah 133
1000 Ljubljana

Številka transakcijskega računa
02010-2531918/88

Davčna številka
15659852

Ustanovitelji:
Matija Bevk, mb@trajekt.org
Matevž Čelik, mc@trajekt.org
Aljoša Dekleva, ad@trajekt.org
Domen Fras, df@trajekt.org
Tina Gregorič, tg@trajekt.org
Anja Planišček, ap@trajekt.org

Direktorica:
Anja Planišček, ap@trajekt.org

Uredništvo:
Matevž Čelik, mc@trajekt.org
Anja Planišček, ap@trajekt.org

Sodelavci uredništva:
Maja Simoneti, ms@trajekt.org

Ilustracije in fotomontaže:
Matevž Čelik, mc@trajekt.org

Programiranje:
Gregor Cilenšek, cile@siol.net

TrajekT gostuje na strežniku sinfonika.si