info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
12. 4. 2007

Vedenjski zemljevidi
Predmet knjige Vedenjski zemljevidi ljubljanskih trgov in parkov: Novi izzivi in pogledi na načrtovanje in urejanje prostora je vsakdanje življenje meščanov, zato je knjiga pomembna z družabnega in rekreacijskega vidika, torej s področja kulture in zdravja, in tako zanimiva za širši krog bralcev.

Knjiga izhaja iz doktorske disertacije avtorice z naslovom People in Place: A configuration of physical form and the dynamic patterns of spatial occupancy in urban open public space, ki preučuje uporabo, razmestitev in način zasedbe javnih odprtih prostorov mestnih središč Edinburga (Škotska, Velika Britanija) in Ljubljane (Slovenija). Je prevod in priredba omenjenega angleškega izvirnika in se posveča izključno ljubljanskim primerom: parkoma Tivoli in Zvezda ter Argentinskemu parku; ter trgom: Trgu republike, Plečnikovemu trgu, Dvornemu, Prešernovemu in Mestnemu trgu. Na podlagi podatkov, zbranih z opazovanji in kartiranji dogajanja v obliki vedenjskih zemljevidov (GIS), omenjene javne mestne odprte prostore Ljubljane obravnava v širšem in podrobnejšem obsegu, kot so obdelani v osnovnem viru, doktorski disertaciji avtorice. Razdeljena je v štiri vsebinske sklope. V Uvodu je poudarek na utemeljitvi problematike in opredelitvi pojmov, Utrip ljubljanskih trgov in parkov se nanaša na empirične podatke v obliki vedenjskih zemljevidov za izbrane prostore posamič in primerjalno, poglavji Uspešni prostori in Uporabnost vedenjskih zemljevidov v načrtovanju in urejanju prostora pa obravnavata zakonitosti odnosov med uporabniki in prostori, vlogo empiričnega znanja ter s tem vlogo in pomen vedenjskih zemljevidov v načrtovalskih postopkih in procesih odločanja.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Vedenjski zemljevidi ljubljanskih trgov in parkov: Novi izzivi in pogledi na načrtovanje in urejanje prostora

Barbara Goličnik
Urbani izziv publikacije, Ljubljana 2006

Spletna cena: 27,00 €
Maloprodajna cena: 31,00 €
Naročila:
>>UIRS
Informacije:
>>narocila@uirs.si
na vrh